Στατιστικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης

Στατιστικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης

Βρείτε στοιχεία αεροπορικής κίνησης κάνοντας κλικ στoυς παρακάτω συνδέσμους.

Ανά Μήνα

2017 SMI Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

2018 SMI Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

2019 SMI Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

2020 SMI Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

2021 SMI Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

2022 SMI Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

Ανά Χώρα

Ιανουάριος 2022 - SMI Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Φεβρουάριος 2022 - SMI Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Μάρτιος 2022 - SMI Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Απρίλιος 2022 - SMI Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Μάιος 2022 - SMI Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Ιούνιος 2022 - SMI Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Ιούλιος 2022 - SMI Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Αύγουστος 2022 - SMI Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Σεπτέμβριος 2022 - SMI Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Οκτώβριος 2022 - SMI Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Νοέμβριος 2022 - SMI Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Δεκέμβριος 2022 - SMI Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Προηγούμενα Έτη

2017 SMI Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

2018 SMI Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

2019 SMI Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

2020 SMI Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

2021 SMI Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα