Στατιστικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης

Στατιστικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης

Βρείτε στοιχεία αεροπορικής κίνησης κάνοντας κλικ στoυς παρακάτω συνδέσμους.

Ανά Μήνα

2017 SMI Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

2018 SMI Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

2019 SMI Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

2020 SMI Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

2021 SMI Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

2022 SMI Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

2023 SMI Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

2024 SMI Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

Διεθνής Αεροπορική Κίνηση Ανά Χώρα

Ιανουάριος 2024 - SMI Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Φεβρουάριος 2024 - SMI Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Μάρτιος 2024 - SMI Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Απρίλιος 2024 - SMI Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Μάιος 2024 - SMI Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Προηγούμενα Έτη

2017 SMI Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

2018 SMI Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

2019 SMI Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

2020 SMI Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

2021 SMI Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

2022 SMI Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

2023 SMI Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα