Στατιστικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης

Στατιστικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης

Βρείτε στοιχεία αεροπορικής κίνησης κάνοντας κλικ στoυς παρακάτω συνδέσμους.

Ανά Μήνα

2017 SMI Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

2018 SMI Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

2019 SMI Αεροπορική Κίνηση ανά Μήνα

Ανά Χώρα

2017 SMI Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Ιανουάριος 2018 SMI Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Απρίλιος 2018 SMI Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Μάιος 2018 SMI Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Ιούνιος 2018 SMI Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Ιούλιος 2018 SMI Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Αύγουστος 2018 SMI Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Σεπτέμβριος 2018 SMI Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Οκτώβριος 2018 SMI Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα

Δεκέμβριος 2018 SMI Αναλυτικά Στοιχεία Αεροπορικής Κίνησης ανά Χώρα